link placeholder
link placeholder  link placeholder  link placeholder
British flag icon

Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR

ÚTAM AV ČR, v. v. i.
Prosecká 809/76
190 00 Praha 9
tel.: +420 286 882 121
fax: +420 286 884 634
e-mail: itam@itam.cas.cz
mapka
počet přístupů:

Aktuality

vše
ilustrační obrázek

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
(ÚTAM AV ČR, v. v. i.)


je součástí Akademie věd České republiky (AV ČR).

Ústav se zabývá teoretickým a experimentálním výzkumem v oboru mechaniky tuhé fáze (s převažujícím zaměřením na stavební konstrukce) a je orientován zejména na dynamiku konstrukcí (stochastickou dynamiku, aerodynamiku, aeroelasticitu), nelineární mechaniku, mechaniku materiálů (klasických i neklasických), mechaniku porušování, mikromechaniku, biomechaniku a mechaniku zemin, na analýzu vlastností konstrukcí, jejich elementů i jejich spolehlivosti.
Výzkum je zaměřen rovněž na rozvoj nových metod diagnostiky a hodnocení stavebních materiálů a konstrukcí a na problémy spojené se záchranou a zachováním historických budov a sídel.
Od r. 2000 byl ústav podporován EC jako Centrum Excelence prostřednictvím projektu ARCCHIP, který je zaměřen na interdisciplinární výzkum problémů kulturního dědictví (Advanced Research Centre for the Cultural Heritage Interdisciplinary Project).

Ústav přispívá ke zlepšení úrovně znalostí, výuky a použití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Shromažďuje, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace v rámci evropského výzkumného prostoru, publikuje periodika a sborníky prací, organizuje národní i mezinárodní vědecká setkání.
Ústav rovněž provádí vědecká posouzení, expertní posudky a doporučení, poskytuje odborné konzultace a poradní služby. V rámci akreditovaných doktorských studijních programů se účastní postgraduální výchovy a školí perspektivní pracovníky pro výzkum. V rámci zaměření svých aktivit rozvíjí mezinárodní spolupráci, účastní se vytváření mezinárodních konsorcií a sítí, organizuje pracovní setkání. Výzkumné úkoly řeší samostatně i jako spolupracující partner univerzit a dalších výzkumných institucí.
Fotografie -TAM AV LR


© ÚTAM AV ČR, v. v. i. 2008 | přihlásit se ( pouze pro zaměstnance)